top of page

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY ?
 

Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiego kierunku wychowania oraz zasad zawartych w Statucie Szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami

a potem dołącz do nas! Formularz zgłoszenia do szkoły na stronie do pobrania w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Czekamy na Ciebie...


TERMINARZ REKRUTACJI

 

  • od 03 marca do 30 kwietnia b.r. – przyjmowanie wypełnionych podań o przyjęcie do szkoły

  • kwiecień 2019 – rozmowy diagnozujące z kandydatami      i rozmowy z Rodzicami

  • maj (początek)b.r. – ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej SP

  • do 30 czerwca b.r.– składanie dokumentów uczniów klasy pierwszej

  • 28 sierpnia  b.r. – zebranie Rodziców nowo przyjętych uczniów na rok szkolny b.r. (godz. 18:00 w budynku szkoły Pl. Sienkiewicza 3)

Terminarz należy traktować jako orientacyjny. Ze względów organizacyjnych szkoła zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć podanych terminów.

Arkusz zgłoszenia

Statut szkoły

Opłaty

Regulamin opłat

Regulamin rekrutacji

bottom of page